Tehnologija zaštite namještaja

Tehnologija zaštite namještaja

Sedam optičkih senzora koji se nalaze s prednje strane Scout RX1 robota, prepoznaju namještaj i ostale prepreke koje se mogu naći na putu usisavača. Tim predmetima, Scout RX1 prilazi pažljivo, čisteći prostor ispred njih. Kolizije se mogu pouzdano izbjeći. Nadalje, tri senzora na donjem dijelu uređaja, prepoznaju udaljenost poda i sprječavaju da Scout RX1 padne na primjer sa stepenica.