Miele Smart Navigation sustav

Miele Smart Navigation sustav

Miele sustav pozicioniranja u prostoru omogućava orijentaciju u prostoriji. Zahvaljujući tome, usisavač Robot, usisava podove u paralelnim linijama kretanja, te također, teško dostupni dijelovi podnih površina kao i rubni dijelovi, budu pouzdano usisani.

Video sadržaj