Corner način rada

Corner način rada

Gdje se najviše prašine sakuplja? U kutovima i rubnim dijelovima prostorije, gdje je cirkulacija zraka najmanja. Sva sreća da je ovdje Scout RX1 sa načinom rada za čišćenje kutova i rubnih dijelova (Corner način rada).

U ovom načinu rada, Scout RX1 čisti prvo sve površine na automatskom načinu rada, a zatim prođe sve prostorije još jednom kako bi još temeljitije očistio kutove i rubne dijelove. Tako da možete biti sigurni da će svi dijelovi prostorije biti temeljito očišćeni.